Park Place Restaurant & Bar
1218 Jericho Tpke., New Hyde Park

marinara sauce, burrata, fresh basil, truffle parmesan french fries